Πράσινο άνθρωπο αν δείτε στον ύπνο σας, να περιμένετε ότι θα λυπηθείτε πολύ εξαιτίας της προς το άτομο σας συμπεριφοράς κάποιου φί­λου σας∙ ίσως μάλιστα η αγανάκτηση σας είναι τόσο μεγάλη, που δεν είναι απίθανο η λογομαχία να εξελιχθεί σε χειροδικία, και δε θα προφτά­σουν να σας συμβιβάσουν. Αν δείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας πράσινα χαρτιά ή άνθη, κάποιος φί­λος σας, χρησιμοποιώντας δόλο, σας έχει υπο­σκελίσει, έτσι έχει ακυρώσει όλες σας τις προ­σπάθειες και τους κόπους, ακόμη και τα σχέδια σας.

Φόρεμα πράσινο σημαίνει πικρή μελαγχολία, στην οποία θα σας βυθίσει η ανάμνηση κάποιου προσώπου για το οποίο εσείς γίνατε αιτία να πά­θει κακό, εξαιτίας ενός αρρωστημένου έρωτα σας και της ανόητης ζηλοτυπίας σας∙ αν μάλιστα γυ­ναίκα παντρεμένη δει ότι φοράει πράσινο φόρεμα, σημαίνει ότι τυχαία θα συναντήσει παλιό εραστή, η κατάσταση του οποίου θα τη βυθίσει σε μελαγ­χολία∙ για τις κοπέλες, επίσης, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ότι ένα πρόσωπο που στο παρελθόν τις βοή­θησε σε πολύ σοβαρά ζητήματα, εκείνες όμως δεν επέδειξαν προς αυτό το άτομο το δέοντα σεβασμό, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο, όταν όμως θα δουν αυτό το άτομο, ή θα πληροφορηθούν την κατάστασή του, θα καταληφθούν από ισχυρότατη λύπη.

Αν δείτε ότι μεταχειρίζεστε πράσινο χρώμα, το όνειρο ση­μαίνει ότι χρησιμοποιείτε ψεύτικη λύπη, προκει­μένου να εμφανίσετε τον εαυτό σας συμπαθέστερο και αγαπητότερο, αλλά η υποκρισία σας και τα τεχνάσματα σας έχουν γίνει αντιληπτά και έχετε πράγματι καταστεί γελοίος. Πανί πράσινο αν δείτε ότι αγοράζετε, ή πουλάτε, σημαίνει ότι σας κα­τατρώει κρυφή αλλά αδικαιολόγητη μελαγχολία, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε με δυναμικό τρόπο.