Αν δείτε ότι είστε έμπορος και που­λάτε εμπορεύματα, το όνειρο είναι καλό και ση­μαίνει ότι θα κερδίσετε μεγάλα ποσά και το πρα­κτικό σας πνεύμα θα κατορθώσει να επιβληθεί και θα εξασφαλίσετε έτσι την ευτυχία σας. Αν δείτε ότι πουλάτε καρπούς, το όνειρο είναι πολύ δυσάρεστο: προμηνύει φοβερές καταστροφές και σοβαρές οικονομικές ζημιές, ιδίως γι’ αυτούς που διαχειρίζονται ξένα χρήματα. Αν δείτε όμως ότι πουλάτε λίθους, ξύλα, σίδερα κ.λπ., μεγάλη ωφέ­λεια θα έχετε και θα ανορθωθείτε οικονομικά, ισοσταθμίζοντας όλες τις προηγούμενες ζημιές, καθώς και τη στέρηση που υπομείνατε. Αν δείτε ότι πουλάτε μετάξι, μαλλιά, υφάσματα κ.λπ., πολλή χαρά θα δοκιμάσετε για κάποιο ευχάρι­στο γεγονός που αφορά εσάς προσωπικά ή την οικογένειά σας- αν δείτε ότι πουλάτε ζώα, κά­ποιου συγγενή σας η υγεία κινδυνεύει σοβαρά∙ αν δείτε ότι πουλάτε ψάρια, μεγάλη και φοβερή λαχτάρα θα δοκιμάσετε, ακριβώς εξαιτίας της προβληματικής υγείας του συγγενικού σας αυτού προσώπου.