Το πουλί που πετά, είναι πολύ καλό σημάδι. Αν δείτε πουλιά να πετάνε, να περιμένετε ευχάριστα γεγονότα και μεγάλη χαρά. Αν τα πουλιά είναι μαδημένα, πληγωμένα ή δε μπορούν να τιτιβίσουν είναι σημάδι κάποιας πολύς μεγάλης αδικίας που πιθανόν να έχει γίνει από εσάς. Αν πιάνετε πουλιά, προμηνύει καινούριο έρωτα. Προσέξτε όμως, αν τα σκοτώνετε, γιατί θα περάσετε στενοχώριες. Στο θέμα της υγείας τα μαύρα ή τα βουβά πουλιά είναι σημάδι πιθανής ασθένειας. Στην εργασία σας τα όμορφα πουλιά και εκείνα που πετάνε, προμηνύουν κέρδη και επιτυχίες. Αν δείτε πουλιά που μιλάνε θα έρθετε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που απαιτεί πολύ προσεκτικό χειρισμό.