Αν δείτε κάποιον να ποτίζει το χωράφι του ή τα άνθη του, σημαίνει ότι θα ακούσετε κα­λές συμβουλές και θα υπάρξει για σας καλό πα­ράδειγμα, το οποίο καλό είναι να ακολουθήσετε, αν θέλετε να ευτυχήσετε. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ότι οφείλουν να εκτελούν με σχο­λαστικότητα τις συνταγές των γιατρών τους, αν θέ­λουν να θεραπευτούν. Αν δείτε ότι ξένος άνθρω­πος ποτίζει το δικό σας χωράφι, σημαίνει ότι κά­ποιος από τους δικούς σας ανθρώπους χρησιμο­ποιεί απάτη και δόλο, καλό δε είναι να προσπα­θήσετε να ανακαλύψετε εκείνον που τόσο αισχρά επωφελείται της εμπιστοσύνης σας.

Αν δείτε, ‘μως, ότι εσείς ο ίδιος ποτίζετε τα άνθη του κή­που σας, για τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει ασφαλώς να εργαστούν με προσήλωση, αν θέλουν να προκόψουν, προπάντων δε να μην εμπι­στεύονται άλλους· για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι κάποια φίλη, στην οποία εκμυστη­ρεύονται όλα τα μυστικά τους, τις προδίδει μεταχειριζόμενη αυτά τα μυστικά για να εξυπηρετή­σει τους δικούς της σκοπούς.

Αν δείτε ότι ποτί­ζετε ξένο κήπο, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι αφιέρωσαν κόπο και χρόνο για τη δουλειά άλ­λου, από την οποία αυτός μόνο θα ωφεληθεί, για δε τις γυναίκες το όνειρο σημαίνει ότι η συμπάθεια του αγαπημένου τους προσώπου θα μεταστραφεί, και αντί αυτών θα αγαπήσει άλλα άτομα, τα οποία είναι πολύ κατώτερα από άποψη ομορφιάς, χα­ρισμάτων αλλά και κοινωνικής τάξης. Αν δείτε στον ύπνο σας κάποιον άνθρωπο να ποτίζει φρούτα ή λαχανικά, σημαίνει ότι το άτομο αυτό θα καταβληθεί από την πολλή φτώχια∙ αν δείτε ότι εσείς τα ποτίζετε, σας περιμένουν φτώχια και ανέ­χεια μεγάλη.