Αν στον ύπνο σας δείτε ποτιστήρι, να γνωρίζετε ότι, δυστυχώς, το όνειρο αυτό δεν έχει καλή ερμηνεία σχεδόν ποτέ. Αν, λοιπόν, δείτε απλώς ποτιστήρι, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα χάσουν αγαπητό φίλο από ξαφνικό και τραγικό θάνατο∙ για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι θα τις εγκαταλείψει ο άνθρωπος για τον οποίο έχουν νιώσει τα πιο ευγενικά και δυνατά συναισθήματα.

Αν δείτε ότι κρατάτε πο­τιστήρι στα χέρια σας, για μεν τους άντρες ση­μαίνει δυσάρεστο επεισόδιο με τη σύζυγο ή την ερωμένη, συνέπεια του οποίου θα είναι το δια­ζύγιο ή η διακοπή των σχέσεων, για δε τις γυ­ναίκες κακό και απαίσιο γάμο, ο οποίος θα εί­ναι ένα πραγματικό βασανιστήριο σε όλη τους τη ζωή. Αν δείτε ότι μεταχειρίζεστε ποτιστήρι, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι η αξιοκατάκριτη διαγωγή τους θα γίνει αφορμή να πάθουν σπου­δαίο κακό στην υγεία τους, ίσως μάλιστα απει­ληθεί και η ζωή τους ακόμη, για δε τις γυναίκες ότι χάθηκαν όλες τους οι ελπίδες και τώρα τις πε­ριμένουν μαύρη απελπισία και μελαγχολία. Πο­τιστήρια πολλά στη γραμμή σημαίνουν αλλεπάλ­ληλα ατυχήματα, τα οποία όμως μπορεί κανείς με επιμονή και ελπίδα να τα κάνει λιγότερο αρνη­τικά∙ αν, πάλι, δείτε ποτιστήρι ένα, ή και πολλά-, αλλά σε αχρηστία, σημαίνει ότι πρέπει να δοξά­ζετε το θεό γιατί κατορθώσατε να σωθείτε από σοβαρό κίνδυνο.