Τα ποντίκια στο όνειρο συμβολίζουν τους εχθρούς και τα προβλήματα σας, αν απλώς δείτε ποντίκια, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που σας επιβουλεύονται, παρόλο που μπορεί να προσποιούνται το αντίθετο. Αν όμως, κατορθώσετε με οποιονδήποτε τρόπο να τα πιάσετε ή να τα σκοτώσετε τότε όλα θα πάνε καλά. Αυτό το όνειρο δε σχετίζεται με την υγεία σας αν και θα πρέπει να φροντίσετε λίγο τον εαυτό σας. Στην εργασία σας αν κατορθώσετε να σκοτώσετε ή να πιάσετε τα ποντίκια, θα απαλλαγείτε από τους ανταγωνιστές και τα προβλήματα σας. Αν δείτε στο όνειρό σας ποντικό, ση­μαίνει ότι πονηρή και κακότροπη γυναίκα μηχα­νεύεται να σας κάνει κακό∙ ακόμη, ότι απειλεί­στε από στρεψοδικία κάποιου κρυφού εχθρού σας. Πολλοί ποντικοί στο όνειρό σας σημαίνουν από­κτηση πολλών υπηρετών, επιπλέον δε αφθονία και υπερεπάρκεια αγαθών.