Ο πλούσιος και φωτεινός πολυέλαιος σημαίνει ευτυχισμένο σπιτικό. Αν δείτε πολυέλαιο σε φωτεινό σπίτι ή εκκλησία, μα περιμένετε ευτυχία και χαρά. Αν όμως ο πολυέλαιος είναι σβηστός, σας περιμένουν στενοχώριες και προβλήματα. Ο αναμμένος πολυέλαιος σημαίνει καλή υγεία. Στην εργασία σας αν ο πολυέλαιος είναι σβηστός, τότε θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα στη δουλειά σας.

Αν δείτε στο όνειρό σας ότι έχετε μέσα στο σπίτι σας πολυέλαιο και λάμπει, χαρά, ευθυμία και διασκεδάσεις θα έχετε, εξαιτίας κά­ποιου ευχάριστου γεγονότος, όπως είναι ο γάμος ή ο αρραβώνας∙ αν δείτε τον πολυέλαιο να λά­μπει στην εκκλησία, σημαίνει ότι θα ευοδωθούν τα σχέδιά σας και θα λάβετε ηθική ανταμοιβή για τις θυσίες στις οποίες υποβληθήκατε. Πολυέλαιος πλούσια στολισμένος, και με πολλά κεριά, σημαί­νει πολλά αγαθά και οικογενειακή ευτυχία∙ αντίθετα, πολυέλαιος απλός και φτωχικός σημαίνει μικρές απώλειες, περιορισμένες όμως, για τις οποίες δεν πρέπει να λυπηθείτε πολύ.