Αν μεν είστε γέρος και δείτε σε όνειρο ότι πάσχετε από ποδάγρα, κακές ειδήσεις θα έχετε για την κατάσταση της υγείας σας, και καλό εί­ναι να προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τη δίαιτα σας, για να προλάβετε τα χειρότερα. Αν δείτε ότι πά­σχετε από την αρρώστια αυτή ενώ είστε νέος, κά­ποια είδηση ψεύτικη θα σας προξενήσει πολύ φόβο, και καλό είναι να προσπαθήσετε να μη δώ­σετε καμία σημασία στο όνειρο γιατί θα τρομάξετε άδικα.