Αν στον ύπνο σας απλώς δείτε τον πνευματικό σας, σημαίνει ότι θα αισθανθείτε μεγάλη ανακούφιση από τα δεινά που προσωρινά υφίστασθε και θα κατορθώσετε να καλυτερέψει προσεχώς η κατάστασή σας∙ αν πρόκειται για γυ­ναίκα, αυτή θα εμπιστευτεί το μυστικό της σε αν­θρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να το εκμεταλ­λευτούν, ίσως δε η αισχρή τους διαγωγή την κα­ταστρέψει. Κόρη που βλέπει τυχαία πνευματικό, ή ότι μεταβαίνει σ’ αυτόν να εξομολογηθεί, θα ακούσει καλή είδηση για θέματα αυστηρώς προσωπικά και θα αισθανθεί κρυφή αλλά μεγάλη χαρά.

Αν δείτε ότι εξομολογείστε σε πνευματικό, θα σας αποκαλυφθεί η λύση σε κάποιο πολύ σο­βαρό θέμα που είναι μυστήριο για σας, για την επί­λυση του οποίου πολύ βασανίζατε τη σκέψη σας. Αν γυναίκα δει ότι εξομολογείται σε πνευματικό, θα γίνει αποδέκτης ερωτικής επίθεσης συγγενή της και θα αγανακτήσει∙ αν κόρη εξομολογείται, ση­μαίνει ότι το πρόσωπο της θα παρουσιάσει κάποια εξανθήματα, πρέπει δε να προφυλαχτεί, γιατί δια­φορετικά θα της μείνουν φανερά σημάδια· αν εί­ναι ασθενής, θα παρουσιάσει βελτίωση. Δυστυχώς, το όνειρο δεν είναι καλό προμήνυμα για τους κα­τάδικους, για τους οποίους προαναγγέλλει τη χει­ρότερη έκβαση στο πρόβλημα τους. Οι ηλικιωμένοι, αν δουν στον ύπνο τους τον πνευματικό τους, ή ότι εξομολογούνται σ’ αυτόν, ας προσεύχονται, ώστε να είναι έτοιμοι.