Είναι πολύ ευνοϊκό σημάδι. Αν δείτε ότι είστε πλούσιοι, θα έχετε ότι θελήσετε: το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει θα ανταποκριθεί, οι φίλοι σας θα σας στηρίξουν, η οικογένεια σας θα ζήσει γαλήνια. Στην υγεία σας καλή και σταθερή θα είναι αν δείτε ότι κατέχετε πλούτο. Στην εργασία σας αν δείτε  ότι είστε πλούσιοι, να περιμένετε αντίστοιχα κέρδη και στη πραγματικότητα.