Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πλέκετε, συ­κοφαντίες και βρισιές θα ακούσετε, μάλιστα δε από άνθρωπο που είχε ευεργετηθεί από σας και έδειχνε να σας εκτιμάει. Αν κόρη ανύπαντρη τη δείτε να πλέκει, σημαίνει ότι εκείνη αισθάνεται ιδιαίτερη συμπάθεια για το άτομο σας, αυτή δε η συμπάθεια θα μεταβληθεί σε σφοδρό έρωτα, τον οποίο θα τροφοδοτεί η δική σας αδιαφορία. Αν πλέκετε κάτι για άνθρωπο εντελώς ξένο, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι κάποιο ευχάριστο μυ­στικό θα μάθετε για το πρόσωπο αυτό. Αν δείτε ότι πλέκετε κάλτσα που προορίζεται για κάποιον άντρα, αυτός θα γίνει στο μέλλον σύζυγός σας. Αν δείτε ότι φοράτε φόρεμα πλεκτό, η κακή σας συμπεριφορά θα γίνει αιτία να ακούσετε λόγους πικρούς, που θα σας ενοχλήσουν.

Αν δείτε ότι χά­σατε πλεκτό που σας χάρισε κόρη, σημαίνει ότι η κόρη αυτή έπαψε πλέον να απασχολεί τη σκέψη σας, πολύ γρήγορα θα τη λησμονήσετε εντελώς. Γέροντες που βλέπουν ότι πλέκουν θα μάθουν ότι θάνατο στενού συγγενή σας. Αν δείτε ότι το πλή­θος τρέχει, καμία σημασία δεν έχει το όνειρο γι’ αυτούς που το βλέπουν, για τους άρχοντες όμως προμηνύει εύνοια του λαού, προσωρινή και εφή­μερη∙ αν το πλήθος φαίνεται εξαγριωμένο, ση­μαίνει ότι θα γίνει πόλεμος και θα πέσει πάνω στους ανθρώπους γενική κακοτυχία.