Αν δείτε στον ύπνο σας ότι στρέφοντας το κεφάλι σας κατορθώνετε να δείτε την πλάτη σας, σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής σας θα είναι γεμάτα από πίκρες και στενοχώριες εξαι­τίας των αχαρακτήριστων παιδιών σας. Αν δείτε ότι πάσχει η πλάτη σας, για οποιονδήποτε λόγο, από σπασμένα οστά, από κάψιμο ή από κάτι άλλο, σημαίνει ότι οι εχθροί σας είναι ισχυρότεροι σας και θα κατορθώσουν να σας καταβάλουν αν δείτε ότι η πλάτη σας είναι γυμνή, ενώ όλο το άλλο σώμα σας είναι καλυμμένο, να λάβετε υπόψη σας ότι πολλά κακά διαδίδονται εις βάρος σας, όχι όμως μπροστά σας, αλλά πίσω σας και κρυφά, για να μην τα ακούσετε. Αν δείτε ότι έχετε καμπούρα, η οποία μάλιστα είναι εμφανής, θα σας συμβεί κάτι για το οποίο και ο κόσμος θα σας περιγελάσει και εσείς θα ντραπείτε.

Αν δείτε ότι σας χτυπούν στη ράχη, εξευτελισμό σπουδαίο θα υποστείτε, γι’ αυτό πρέπει να πάρετε τα μέτρα σας, διότι οπωσδή­ποτε θα γίνετε ρεζίλι. Αν έχουν κολλήσει κάτι στην πλάτη σας, θα σας κάνουν σκληρή κριτική, θα σας τύχει δε κάποιο δυσάρεστο συμβάν, το οποίο θα αφορά την οικογένειά σας, και πολύ θα σας λυ­πήσει. Αν κόρη ανύπαντρη δει σε όνειρο ότι εί­ναι γυμνή η ράχη της, ακούει δε και επαίνους για το πόσο αλαβάστρινη είναι, λόγια αναιδή θα λε­χθούν μπροστά της και θα της χρεωθεί αισχρή δια­γωγή, ενώ είναι αθώα και ανεπίληπτη, τουλάχιστον σ’ αυτή την περίσταση· αν παντρεμένη δει αυτό το όνειρο, σημαίνει ότι κάποιος θα προσπαθήσει να κλονίσει τη συζυγική της πίστη, δε θα το κα­τορθώσει όμως.