Αν δείτε στον ύπνο σας αυτό το γλυκό, σημαίνει καλούς λόγους. Έτσι, αν σας προσφέρουν πλακούντες, θα ακούσετε επαίνους· αν εσείς προσφέρετε, σημαίνει ότι τα καλά λόγια θα τα πείτε εσείς για κάποιο φίλο σας, γενικά για κάποιο γνωστό σας πρόσωπο. Αν δείτε ότι φτιά­χνετε πλακούντες, σημαίνει ότι θα κάνετε καλό σε φίλο σας και θα τον ευχαριστήσετε· αν δείτε να τρώτε αυτά τα γλυκίσματα, επαίνους θα ακού­σετε για την ευφυΐα και την ομορφιά σας. Για κά­ποιον ηλικιωμένο, το όνειρο σημαίνει ότι θα νιώ­σει ευχαρίστηση και ικανοποίηση για την ευγνω­μοσύνη και την αγάπη που του δείχνουν τα παι­διά του.