Πλάκες χρυσές ή αργύρου, ή άλλες από πολύτιμο υλικό αν σας παρουσιάζονται σε όνειρο, λογομαχίες και φιλονικίες με τους συγγενείς και τους φίλους σάς προαναγγέλλουν. Πλάκες μαρ­μάρινες, όμως, αν δείτε, περιμένετε να δοκιμάσετε πολλή λύπη και στενοχώρια, είναι δε συμφέρον σας να προετοιμαστείτε. Πλάκες σχολικές σημαί­νουν προαγωγή και, γενικότερα, πρόοδο.