Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πέφτετε στο κρεβάτι σας να κοιμηθείτε, είναι σημάδι μελλοντικής ασθένειας, εξαιτίας της οποίας μάλιστα θα διατρέξει κίνδυνο η ζωή σας∙ για τις γυναίκες, το όνειρο κάποτε σημαίνει και προσεχή εγκυμοσύνη, για τις κοπέλες δε και γάμο, όχι όμως με εκείνον που επιθυμούν, αλλά με πρό­σωπο το οποίο απεχθάνονται, θα ζήσουν όμως μαζί του ευτυχισμένες.

Αν δείτε πάνω στο κρεβάτι σας ωραία καλύμματα και όμορφα διακοσμημένα, ση­μαίνει ότι έχετε τάξη στην εργασία σας και δεν είστε σπάταλος άνθρωπος, θα ευτυχήσετε δε και θα διακριθείτε μεταξύ των ομοίων σας∙ αντίθετα, αν δείτε ότι το κρεβάτι είναι άστρωτο και ακατά­στατο, σημαίνει ότι δείχνετε κακή διαγωγή, φέρε­στε δε με αισχρό και κακοήθη τρόπο, γι’ αυτό και θα περιπέσετε στην κοινή περιφρόνηση. Αν εσείς ο ίδιος δείτε να ξεστρώνετε το κρεβάτι σας, για μεν τους άντρες είναι σημάδι ότι θα αποκαλυφθεί ένα μυστικό τους, και θα ντρέπονται για πολύ καιρό μετά την αποκάλυψη, για δε τις γυναίκες ότι θα μά­θουν μυστικό το οποίο αφορά τις ίδιες, αλλά και εκείνες που το λένε. Αν δείτε στο όνειρό σας νυ­φικό κρεβάτι, θα ανακουφιστείτε προσωρινά από τα βάρη σας, στη συνέχεια όμως οι στενοχώριες σας θα επανέλθουν μεγαλύτερες∙ αν δείτε ότι εσείς κοιμάστε στο νυφικό κρεβάτι άλλου, θα επιβου­λευτείτε την τιμή του φίλου σας, δε θα βγουν όμως σε καλό τα σχέδια σας και θα μείνετε μόνο με την ντροπή.

Αν δείτε ότι καίγεται το κρεβάτι σας, για τους μεν άντρες σημαίνει ότι θα χάσουν τη σύζυγο τους, ενώ για τις γυναίκες ότι θα συμβεί κάποιο δυστύχημα στον άντρα τους. Αν δείτε ότι το κρεβάτι σας σπάει ή καίγεται, στις κοπέλες της οικογένειας θα γίνει πρόταση γάμου∙ αν δείτε κρεβάτι με φθαρ­μένα τα πόδια, το όνειρο σημαίνει για τους άντρες της οικογένειας προαγωγή. Αν το κρεβάτι έχει ου­ρανό κι αυτός παθαίνει κάποια ζημιά, το όνειρο αφορά τον πατέρα της οικογένειας, σημαίνει δε ότι τον απειλεί ένας σοβαρός κίνδυνος. Αν δείτε να κλέβουν το κρεβάτι σας, θα υποστείτε μεγάλη οι­κονομική καταστροφή. Σύμφωνα με το μανιάτικο χειρόγραφο, για τους κάθε λογής άρχοντες, στρα­τιωτικούς ή πολιτικούς, η κλοπή του κρεβατιού ση­μαίνει ότι η περίοδος της δόξας τους τελείωσε και ήρθε η εποχή κατά την οποία, από μέρα σε μέρα, θα πέφτουν στη συνείδηση του κόσμου.

Κόρη που βλέπει ότι χάνει ή ότι της κλέβουν το κρεβάτι της θα χάσει την αγάπη της και θα κατηγορηθεί από τον κόσμο∙ αν γυναίκα παντρεμένη δει αυτό το όνειρο, θα αναγκαστεί να αποχωριστεί το σύζυγο της, ο οποίος θα ξενιτευτεί και θα λείψει έτσι για πολύ καιρό από κοντά της. Αν δείτε ότι αναγκά­ζεστε να κοιμηθείτε κατάχαμα εξαιτίας της έλλει­ψης κρεβατιού, θα ακούσετε ότι χρήματα τα οποία είχατε να λάβετε περιήλθαν στα χέρια άλλου∙ για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει κακό γάμο και γενικά ζωή βασανισμένη και κακότυχη. Κρεβάτι νεκρού αν δείτε ότι έχετε μέσα στο σπίτι σας, καλή είδηση θα λάβετε, ενώ περιμένατε το αντίθετο∙ αν όμως δείτε ότι κοιμάστε σε κρεβάτι ασθενή, μά­λιστα δε μαζί με τον ίδιο τον ασθενή, περιμένετε να έχετε άσχημα νέα για την έκβαση υπόθεσης στην επιτυχία της οποίας είχατε επενδύσει.

Κρε­βάτι στρατιωτικού αν δείτε σε όνειρο, είναι σημάδι μεγάλης και ανυπόφορης φτώχιας· αντιθέτως, αν στο όνειρό σας έχετε την αίσθηση έστω ότι κοι­μάστε σε κρεβάτι κληρικού, ή μόνος σας ή μαζί του, περιμένετε να αποκτήσετε κέρδη μεγάλα και να λά­βετε ειδήσεις ανέλπιστες· μάλιστα, νεαρή κόρη που βλέπει ότι κοιμάται σε κρεβάτι κληρικού θα λά­βει καλό σύζυγο, νέο και εύρωστο, με τον οποίο θα περάσει ζωή χαριτωμένη.