Για μεν τους άντρες, το όνειρο αυτό σημαίνει πάντοτε εχθρό δόλιο και πονηρό, ο οποίος σκάβει το λάκκο τους, στον οποίο όμως αυ­τός θα πέσει χωρίς να μπορέσει να βλάψει εκεί­νον τον οποίο δολιευόταν. Αν δείτε πίθηκο να σας περιποιείται και να σας χαϊδεύει ή να σας γλείφει, η ερωμένη ή η σύζυγός σας δολιεύεται, καλό δε είναι να λάβετε τα μέτρα σας για να μη γί­νετε ο περίγελος του κόσμου∙ αν, αντιθέτως, δείτε ότι πίθηκος σας επιτίθεται για να σας βλάψει, το όνειρο σημαίνει ότι οι εχθροί σας λυσσούν που δεν μπορούν να σας βλάψουν.

Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει πάντοτε άνθρωπο που επιβου­λεύεται την τιμή τους, στον οποίο πρέπει με κάθε προσπάθεια να αντισταθούν. Πίθηκοι πολλοί σε όνειρο προαναγγέλλουν ότι επιστολή που περι­κλείει φοβερό δόλο θα έρθει στα χέρια σας, προ­σέξτε δε μην πέσετε στα χέρια αυτού που σας δο­λιεύεται. Αν δείτε από μακριά πίθηκο χωρίς να τον πλησιάζετε, σημαίνει ότι παγίδα σάς στήνουν ξέ­νοι άνθρωποι, ίσως και εχθροί σας, και θα πέ­σετε μεν σ’ αυτήν, έγκαιρα όμως θα καταλάβετε το δόλο και θα καταφέρετε να μην υποστείτε βλάβη εσείς και οι γύρω σας.