Αν δείτε στον ύπνο σας πίνακα που είναι λευκός και άγραφος, χωρίς καμία επιγραφή ή γράμματα ή κάποιο άλλο σημάδι, δυσερμήνευτη κατάσταση θα έχετε να αντιμετωπίσετε, από την οποία δε θα ξέρετε πώς να σωθείτε∙ αν, όμως, δείτε ότι ο πίνακας είναι λευκός μεν, αλλά φέρει γράμματα ή κάποια επιγραφή ή σχέδια ή ζωγρα­φιά, θα σας λυθεί μια απορία που έχετε προ πολ­λού μέσα στο μυαλό σας.

Αν ο πίνακας στο όνειρό σας είναι ο σχολικός μαυροπίνακας, το όνειρο εί­ναι καλό, σημαίνει δε ότι θα κουραστείτε για να πετύχετε κάτι, θα το πετύχετε όμως, και θα ευτυ­χήσετε, θα κερδίσετε δε πολλά χρήματα με έντιμο τρόπο. Πινακίδα δρόμου χρωματιστή και φωτεινή σημαίνει ότι η επιχείρηση σας θα έχει κέρδη∙ πι­νακίδα χρωματιστή μεν, αλλά σε χαρτί, κολλη­μένη στους τοίχους, σημαίνει ότι θα πληροφορη­θείτε την απώλεια γνωστού ή φιλικού σας προ­σώπου από το κηδειόσημο∙ για τις νεαρές, αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει και ότι επιστολή τους θα πέσει σε ξένα και αδιάκριτα χέρια και θα ρεζιλευτούν για τις παντρεμένες γυναίκες εί­ναι προειδοποίηση ότι παλιός τους γνώριμος θα εμφανιστεί ξαφνικά στη ζωή τους.