Αν από μακριά, και χωρίς να είστε ποιμένας, θαυμάζετε ένα κοπάδι να βόσκει, το όνειρο είναι καλό, και σημαίνει ότι θα έχετε έντι­μες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα σας εξασφαλίσουν και κέρδη σπουδαία και άλ­λου είδους ωφέλειες ανυπολόγιστες. Αν δείτε ότι εσείς οδηγείτε τα κοπάδια αυτά, σημαίνει ότι θα περιπλανηθείτε για πολύ μακριά από την πατρίδα σας, όταν όμως θα επιστρέψετε θα γίνετε δεκτός με τιμή και δόξα, σαν θριαμβευτής, και θα δο­ξαστείτε από τους συμπολίτες σας∙ αν δείτε ότι τα ζώα είναι δικά σας, για μεν τους άντρες το όνειρο υποδηλώνει τη μεγάλη επιρροή που απόκτησαν ή θα αποκτήσουν στο τόπο τους, εξαιτίας της κα­λής διαγωγής τους, για δε τις γυναίκες σημαίνει ότι θα έχουν θαυμαστές πολλούς και ειλικρινείς, τους οποίους προσελκύουν μάλλον τα προτερή­ματα τους παρά τα φυσικά τους θέλγητρα.

Αν δείτε ότι προμηθεύεστε κοπάδια ζώων με αγορά ή με άλλον τρόπο, ή δείτε ότι σας χαρίζονται ή σας τα δανείζουν, το όνειρο είναι καλό, διότι σημαίνει ότι θα λάβετε ευχάριστες ειδήσεις από  ‘κει που προ πολλού τις περιμένατε με αγωνία. Αν δείτε ποίμνια να αποδεκατίζονται από ασθέ­νεια ή άλλη αιτία, για μεν τους ιδιώτες το όνειρο δεν έχει απολύτως καμία σημασία, για τους αρχηγούς όμως στρατευμάτων ή τους πολιτικούς ηγέτες, γενικά τους άρχοντες, το όνειρο προαναγγέλλει φοβερή επιδημία, από την οποία πολ­λοί θα χαθούν ακόμη, διάφορα ατυχήματα που σχετίζονται με την επιδημία αυτή είναι πιθανό να τύχουν στην οικογένεια εκείνου που θα δει το όνειρο αυτό. Βόδια ή αγελάδες σε κοπάδι σημαίνουν βραδεία εξέλιξη των υποθέσεων που σας ενδιαφέρουν και νέα αναβολή σε ζήτημα που θεω­ρούσατε τελειωμένο.