Καπέλο καινούριο και καθαρό αν δείτε, κέρδη μεγάλα θα έχετε, γι’ αυτό δε χαρά και ικανοποίηση μεγάλη θα νιώσετε∙ κά­ποτε το όνειρο σημαίνει και κέρδη από λαχείο ή κληρονομιά ανέλπιστη. Αν δείτε ότι το καπέλο εί­ναι βρόμικο και σχισμένο, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε μεγάλες ζημιές και θα εισπράξετε πε­ριφρόνηση εκ μέρους φίλων και γνωστών αν εί­ναι βρόμικο, συγχρόνως δε έχει μεταβληθεί και το σχήμα του, στενοχώριες οικονομικές θα δοκι­μάσει αυτός που θα δει το όνειρο, αν είναι άντρας· αν είναι γυναίκα, θα υποστεί ταπείνωση και εξευ­τελισμό από κάποιον άνθρωπο που ασκεί επιρ­ροή πάνω της.

Αν νέα κοπέλα βλέπει ότι φορά καπέλο αντρικό, θα παντρευτεί γρήγορα, και μά­λιστα εκείνον του οποίου φοράει το καπέλο∙ αν ένας άντρας δει σε όνειρο ότι βοηθά γυναίκα να φορέσει καπέλο αντρικό, θα την αγαπήσει παρά­φορα∙ αν, μάλιστα, δει ότι το κάλυμμα που της φοράει είναι δικό του, θα την παντρευτεί. Αν κά­ποια γυναίκα δει σε όνειρο ότι φοράει καλύπτρα κόρης, θα ακούσετε να διαδίδονται στην πόλη κα­λές φήμες γι’ αυτή∙ αν δει ότι φοράει σκούφια παι διού, θα μάθει ότι την ειρωνεύονται.

Αν ένα παιδί δει στον ύπνο του να φοράει σκούφο μεγάλου αν­θρώπου, η υγεία του θα αντιμετωπίσει κίνδυνο. Καπέλα πολλά μαζί σημαίνουν πολλά παιδιά γι’ αυτόν που βλέπει το όνειρο. Αν, τέλος, δείτε άν­θρωπο ξενιτεμένο να εμφανίζεται μπροστά σας φορώντας δύο ή και περισσότερα καπέλα συγ­χρόνως, θα ακούσετε γι’ αυτόν δυσάρεστη είδηση.

Βλέπε και Καπέλο