Αν η πηγή εμφανίζεται στο όνειρο ξερή από νερό, σημαίνει πάντοτε στερήσεις και κα­κουχίες. Για περισσότερα βλ. στα λήμματα Πηγάδι και Βρύση.