Φανερώνει την αυτοπεποίθηση σας και τη δύναμη του χαρακτήρα σας. Οτιδήποτε και αν πηδάτε, να περιμένετε αγάπη και ευτυχία. Αν όμως, δε κατορθώνετε να πηδήξετε το εμπόδιο που θέλετε, τότε θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα και στενοχώριες.  Αν είστε άρρωστοι και δείτε ότι πηδάτε επιτυχώς αυτό που θέλετε, σύντομα θα αναρρώσετε.  Στην εργασία σας αν δείτε ότι δε κατορθώνετε να πηδήξετε αυτό που θέλετε, τότε να περιμένετε πολλά προβλήματα στη δουλειά σας. Αν όμως περάσετε πάνω από το εμπόδιο, τίποτα δε στέκεται ανάμεσα σε σας και την επιτυχία.