Γενικά είναι καλό όνειρο. Αν κρατάτε πιάτα είναι πολύ καλό προμήνυμα, εκτός και αν τα πιάτα σας πέσουν από τα χέρια. Αν δείτε όμορφα, καθαρά πιάτα, να περιμένετε ευτυχία και αγάπη. Προσέξτε όμως πολύ, αν τα πιάτα  είναι σπασμένα ή βρόμικα. Αν πλένετε πιάτα, ίσως σας αναγκάσουν να απολογηθείτε για κάτι που δεν κάνετε. Το όνειρο αυτό δε προμηνύει τίποτα σημαντικό και καινούριο για την υγεία σας. στην εργασία σας αν δείτε σπασμένα ή λερωμένα πιάτα, να περιμένετε αποτυχίες και προβλήματα.

Αν στον ύπνο σας δείτε πιάτο άδειο, το όνειρο σημαίνει ότι η παντελής στέρηση των αγα­θών και μεγάλες οικονομικές στενοχώριες θα σας φέρουν σε απόγνωση, δεν πρέπει όμως να χάσετε το θάρρος σας, διότι όλες αυτές οι δυσκολίες θα είναι προσωρινές, αργότερα θα επανέλθετε στην προηγούμενη αξιοπρεπή κατάσταση. Πιάτο γεμάτο φαγητά, καρπούς ή γλυκίσματα σημαίνει ότι η ενασχόληση σας με ό,τι σας ευχαριστεί, ένα χό­μπι ίσως, θα αποβεί πολύ ωφέλιμη για σας, και δε θα μετανιώσετε. Αν δείτε ότι πλένετε πιάτα, θα υποστείτε εξευτελιστικές βρισιές κάποιου φί­λου ή γνωστού σας για λάθος που προήλθε από αμέλεια σας μάλλον, και όχι από κακή πρόθεση.

Αν αγοράζετε πιάτα, για μεν τους ανύπαντρους το όνειρο προαναγγέλλει γάμο, συγχρόνως όμως και μεγάλη οικονομική αφαίμαξη, για δε τους πα­ντρεμένους πολυέξοδο τοκετό, ή αύξηση της οι­κογένειάς τους κατ’ άλλον τρόπο, οπότε θα αυ­ξηθούν και τα έξοδα. Το όνειρο αυτό είναι καλό για τους βαριά ασθενείς, σημαίνει δε αισθητή βελ­τίωση της κατάστασής τους∙ επίσης, είναι καλό όνειρο και για τους φυλακισμένους ισόβια, οι οποίοι θα πάρουν σίγουρα χάρη. Και για τους ηλικιωμένους το όνειρο είναι καλό και σημαίνει υγεία και μακροζωία, προς χαρά και ικανοποίη­ση όλων.