Αν στον ύπνο σας δείτε απλώς πετεινό, ή τον δείτε να λαλεί, ευχά­ριστες ειδήσεις σημαίνει. Αν στο όνειρο ο πετει­νός βρίσκεται στη στέγη του σπιτιού σας, σημαί­νει δύναμη, υπόληψη, διακρίσεις. Ο ασθενής που θα δει στον ύπνο του πετεινό θα αναρρώσει γρή­γορα. Η γυναίκα που θα δει πετεινό θα παντρευ­τεί γενναίο και όμορφο σύζυγο. Αν δείτε πετεινό να έρχεται προς το μέρος σας, θα φιλονικήσετε με το φίλο σας, ίσως και να συγκρουστείτε πιο βίαια. Αν δείτε ότι τρώτε πετεινό, ευζωία και πλούτη σάς προαναγγέλλονται. Αν δείτε δύο πετεινάρια να αρπάζονται, χαρακτήρα φιλοπόλεμο και οργίλο επιδεικνύετε. Αν όμως δείτε ότι πε­τεινός δικός σας ή ξένος γεννά αβγά, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα έχετε, εσείς ή ο κάτοχος του πτη­νού, κέρδη αισχρά και άτιμα.