Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε πε­θερό, ενώ πραγματικά δεν έχετε, σημάδι ότι θα ακούσετε συμβουλές· αν δείτε τον πεθερό σας, ο οποίος ζει, το όνειρο είναι καλό για σας και ση­μαίνει ότι συγγενείς σπουδαίοι και ισχυροί θα σας προστατεύσουν το νεκρό πεθερό σας αν δείτε στο όνειρό σας, προσπαθήστε να αγαπάτε περισ­σότερο τη σύζυγό σας, η οποία είναι άξια μεγα­λύτερης αγάπης εκ μέρους σας. Αν δείτε στον ύπνο σας την πεθερά σας, το όνειρο έχει πάντοτε κακή ερμηνεία. Και αν μεν δείτε ότι απλώς της μιλάτε, σημάδι ότι θα παρουσιαστεί στο σπίτι σας μεγάλη γκρίνια και φαγωμάρα ανεξήγητη, για την οποία πρέπει έγκαιρα να λάβετε μέτρα, διότι θα σας φέρει μεγάλη αναποδιά και ατυχία στις επιχει­ρήσεις σας. Αν δείτε ότι μαλώνετε μαζί της, ακόμη χειρότερα∙ το όνειρο σημαίνει ότι υπόθεση στην οποία στηρίζατε τις ελπίδες σας θα χαθεί εντελώς, διότι οι συγγενείς σας πρώτοι παρεμβάλλουν προ­σκόμματα, από φθόνο και αντιζηλία προς το άτομό σας. Αν δείτε νεκρή την πεθερά σας, η οποία ζει, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα κατορ­θώσετε να τα βρείτε μαζί της και θα ζήσετε με αρμονία.