Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε πε­θαμένος, και μάλιστα γίνονται ετοιμασίες για την κηδεία σας, το όνειρο είναι καλό, πρέπει δε να πε­ριμένετε ευχάριστη και πολύ σπουδαία για το μέλ­λον σας ή για την οικογένειά σας είδηση. Αν δείτε ότι, ενώ είστε πεθαμένος, μιλάτε, πολύ σπουδαίο μυστικό σάς βαραίνει και θέλετε να το πείτε σε κά­ποιο φίλο∙ να προσέχετε όμως, γιατί μπορεί να το μάθει ο κόσμος όλος.

Αν δείτε ότι ο σύζυγός σας πέθανε, το όνειρο σημαίνει ότι θα απολαύσετε στη ζωή σας την αγάπη, τη γαλήνη και την καλοσύνη. Αν δείτε πεθαμένο τον αρραβωνιαστικό σας, γρή­γορα θα γίνει ο γάμος σας· αν είστε άντρας και δείτε πεθαμένη τη μνηστή σας, το όνειρο σημαί­νει ότι θα καμφθούν τελικά οι αντιρρήσεις των γονέων σας και θα συγκατατεθούν σ’ αυτή τη σχέση. Αν δείτε πεθαμένο τον πατέρα ή τον παπ­πού σας, κληρονομιά θα σας έρθει, ή δίκη σημα­ντική και μέσα σε σύντομο διάστημα θα κερδίσετε. Αν δείτε το παιδί σας πεθαμένο, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα έχετε υγεία, θα λάβετε καλές ειδή­σεις και θα αποκτήσετε πολλά κέρδη.

Αν ονει­ρευτείτε ότι υπάρχει πεθαμένος στο σπίτι σας, δεν μπορείτε όμως να διακρίνετε ποιος είναι, καλή είδηση θα σας έρθει από άγνωστο πρόσωπο. Αυ­τός που βλέπει ότι βρίσκεται μεταξύ πολλών ατό­μων που έχουν πεθάνει θα λάβει χρήματα πολλά από ανέλπιστο μέρος. Αν κάποιος ονειρευτεί ότι τον φιλά πεθαμένος θα ακούσει λόγια που θα τον ταράξουν, ή ενώπιον πολλών ανθρώπων θα πά­θει κάτι για το οποίο θα ντρέπεται.