Πέταλα αν δείτε σε όνειρο, πάντοτε σημαίνουν ευτυχία. Κι αν μεν δείτε ότι είναι πα­λιά και μεταχειρισμένα, θα ευτυχήσετε εξαιτίας παλιών και καλών φίλων, οι οποίοι δε χάνουν ευ­καιρία να φανούν χρήσιμοι σ’ εσάς, τον παλιό τους φίλο. Αν όμως είναι καινούρια και αμεταχείρι­στα, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι νέα πρό­σωπα θα σας γνωρίσουν, θα σας βοηθήσουν δε πολύ και ηθικά και υλικά. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι βρίσκετε πέταλα στο δρόμο, σημαίνει ότι θα συναντηθείτε με άνθρωπο ο οποίος καταρχήν δε σας έκανε καμία εντύπωση, αργότερα όμως είδατε ότι θα σας φανεί πολύ ευεργετικός· για τις νέες που είναι σε ώρα γάμου, το όνειρο σημαίνει να προσέξουν τον πρώτο άνθρωπο που θα γνωρίσουν καθώς εκτυλίσσεται η δράση στο όνειρο, διότι αυ­τός κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει σύζυγός τους. Στις παντρεμένες γυναίκες το όνειρο αυτό υπο­γραμμίζει να προσέξουν, διότι ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουν θα γίνει πρόξενος πολλής ευτυχίας και σ’ αυτές και στους συζύγους τους.