Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κατορθώ­νετε να πάρετε κάτι που επέμεναν πεισματικά να μη θέλουν να σας δώσουν, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε ότι θα λάβετε χρήματα ή πράγματα τα οποία δεν μπορούσατε μέχρι πρότινος να εξα­σφαλίσετε. Επίσης, το όνειρο είναι καλό αν δείτε ότι παίρνετε κάτι με τη βία, επειδή ακριβώς δε δέχονταν να σας το δώσουν. Αν δείτε ότι σας πα­ραπλανούν και σας αποσπούν κάτι που κρατάτε στα χέρια σας, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα πέσουν θύματα της μεγάλης τους ανοησίας, θα κλάψουν δε και θα αγανακτήσουν για την ευπιστία τους, για δε τις γυναίκες ότι εμπιστεύονται πρό­σωπα τα οποία προσποιούνται ότι διαπνέονται από ειλικρινή και φιλικά αισθήματα, ενώ στην πραγ­ματικότητα υποκρίνονται.