Αν δείτε στον ύπνο σας ότι προμη­θεύεστε περίζωμα για να το ζωστείτε, το όνειρο σημαίνει ότι προσπαθείτε μόνος σας να καταστή­σετε πολύ δύσκολη τη θέση σας και θα ζημιω­θείτε σοβαρά από την ανοησία σας αυτή∙ αν δείτε ότι φοράτε περίζωμα, μεγάλες οικονομικές στε­νοχώριες θα δοκιμάσετε∙ αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα έχει σοβαρές σκη­νές με το σύζυγό της, ίσως μάλιστα φτάσει σε ση­μείο να ζητήσει και να λάβει διαζύγιο. Για τους άγαμους νέους και τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι θα διαλυθεί για πάντα το συνοικέσιο το οποίο με τόση φροντίδα προσπαθούν να κάνουν.

Αν δείτε ότι λύνετε απλώς το περίζωμά σας, απροσ­δόκητα θα μάθετε κάτι το οποίο θα σας προξενήσει μεγάλη στενοχώρια. Αν δείτε ότι αγορά­ζετε περίζωμα για γνωστό σας άνθρωπο, το όνειρο σημαίνει ότι εσείς θα απαλλαγείτε από φροντί­δες και βάσανα, τα οποία και θα αναλάβει εκεί­νος. Αν κόρη ανύπαντρη δει ότι αγοράζει περί­ζωμα για κάποιον άντρα ξένο, θα κάνει έναν καλό γάμο με τον άνθρωπο αυτό. Ασθενής ή κατάδι­κος που θα δει το όνειρο αυτό θα εξακολουθή­σει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση για πολύ καιρό. Για τους γέροντες, το όνειρο σημαίνει ότι θα τους προταθούν προξενιά για τα παιδιά τους.