Αν δείτε στον ύπνο σας περιβόλι κα­τάφυτο και ανθηρό, σημαίνει επιτυχία στο έργο σας και εκτίμηση εκ μέρους του κόσμου. Αν δείτε ότι το περιβόλι είναι δικό σας, για τους μεν άντρες το όνειρο σημαίνει καλό γάμο∙ το ίδιο και για τις νέες∙ για τις παντρεμένες γυναίκες προαναγγέλλει γέννηση παιδιού. Περιβόλι ξερό και ακαλλιέργητο σημαίνει ζημιά και διάψευση ελπίδων. Αν δείτε ότι περπατάτε μέσα σε περιβόλι, ευχάριστες ειδήσεις θα λάβετε, χαρά δε και αγαλλίαση θα βασιλέ­ψουν στο σπίτι σας. Αν δείτε ότι καλλιεργείτε κήπο, τα σχέδια σας θα ευοδωθούν και θα σας συμβεί απρόσμενα κάτι ευχάριστο.