Αν δείτε περιβολάρη στον ύπνο σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα λάβετε σπουδαιό­τατη είδηση που αφορά τις εργασίες σας από άν­θρωπο που διαμένει μακριά· αν συνομιλείτε με πε­ριβολάρη, πρόσωπο που κατέχει σπουδαία θέση θα εκτείνει πάνω σας την προστασία του, από την οποία πολύ θα ωφεληθείτε. Αν το όνειρο αυτό το δει κόρη, θα κάνει καλό αλλά και ανέλπιστο γάμο. Αν γυναίκα παντρεμένη ονειρευτεί ότι ο σύζυγός της είναι περιβολάρης, οικογενειακή άνεση και ζωή ήσυχη και απολαυστική θα περάσει. Αν εσείς ο ίδιος δείτε ότι είστε περιβολάρης, σημάδι ότι χά­νετε τις ώρες σας σε έργα ανώφελα και ανάξια σας, εν τω μεταξύ δε οι εχθροί σας ή οι αντίπα­λοι σας κερδίζουν έδαφος και θα σας αφήσουν πολύ πίσω σε όλα τα θέματα. Αν γυναίκα δει ότι εκτελεί χρέη περιβολάρη, σημάδι ότι έχει επιδεί­ξει αδιαφορία για το σύζυγο της ή τον εραστή της, εν τω μεταξύ δε κάποια αντίζηλος εργάζεται εις βάρος της.