Το όνειρο αυτό γενικά είναι καλό. Έτσι, αν δείτε απλώς περιστερώνα, σημαί­νει ότι θα έχετε ήσυχο οικογενειακό βίο με απο­λαύσεις και θα αποκτήσετε καλά παιδιά. Για τον άντρα που έχει χηρέψει, το όνειρο με περιστερώνα σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα λησμονήσει τη νε­κρή και θα παραδοθεί σε νέους, τρυφερότερους έρωτες. Αν ονειρευτείτε ότι περιποιείστε, χτίζετε ή καθαρίζετε περιστερώνα, το όνειρο σημαίνει ότι θα παίξετε ρόλο προξενητή, θα συμβάλετε δε απο­φασιστικά στο να παντρευτούν δύο γνωστά και αγαπητά σας πρόσωπα. Περιστερώνας που χτί­ζεται στην αυλή της οικίας σας προαναγγέλλει πολλά αγαθά, απόκτηση παιδιών, συγχρόνως δε αγνότητα προθέσεων και ικανή προστασία εκ μέ­ρους ισχυρών και σημαντικών προσώπων. Αν δείτε σε όνειρο ότι καταστρέφετε ή καίτε περιστερώνα, σημαίνει ότι με την περηφάνια σας και την αυθάδειά σας έχετε καταστρέψει την αθωότητα κά­ποιου ατόμου, το οποίο με την απειρία του είχε εμπιστευτεί σ’ εσάς την ευτυχία και το μέλλον του.