Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάτι απροσδόκητο συμβαίνει, το οποίο ή σας εμποδί­ζει να κάνετε κάτι, ή σας αναγκάζει να κάνετε κάτι, απροσδόκητη κληρονομιά περιμένετε να σας έρθει∙ ειδικά για τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι απίθανα καλό συνοικέσιο θα τους παρουσιαστεί. Αν το περιστατικό που απροσδοκήτως αντιμετωπίζετε είναι ευχάριστο, σημαίνει ότι κάτι δυσά­ρεστο θα πάθετε∙ αν, αντιθέτως, το περιστατικό εί­ναι δυσάρεστο, κάποιο ευτύχημα θα σας συμβεί. Αν εξαιτίας δυσάρεστων περιστατικών εκφράζετε παράπονα έναντι κάποιου, θα σας δοθεί η αφορμή να τον ευγνωμονείτε για τα καλά που θα σας κά­νει∙ αν δε αντίθετα, εξαιτίας ευχάριστων περι­στατικών, εκφράζετε σε κάποιον την ευγνωμοσύνη σας, κακό θα σας κάνει και θα εκφράσετε σ’ αυ­τόν πολλά παράπονα.