Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας περικυκλώνουν φωτιές, το όνειρο είναι κακό∙ ση­μαίνει ότι θα προσκρούσετε σε μεγάλες οικονο­μικές στενοχώριες και θα βρεθείτε σε αδιέξοδο, από το οποίο πολύ δύσκολα θα καταφέρετε να βγείτε. Αν δείτε ότι περικυκλώνεστε από δέντρα ή χόρτα, είναι σημάδι ότι οι πολλές σας ελπίδες και η μεγάλη σας αισιοδοξία θα σας βγουν σε κακό∙ αν περικυκλώνεστε από θάλασσα γαλήνια, είστε πολύ οκνηρός και δε θα μπορέσετε να ζήσετε όπως πρέπει. Νεαρή κόρη αν δει στον ύπνο της ότι περικυκλώνεται από θάλασσα, το όνειρο σημαί­νει ότι δε θα κατορθώσει να παντρευτεί.

Αν δείτε ότι περικυκλώνεστε από άγρια θηρία, θα αντιμε­τωπίσετε ατυχήματα εμπορικής φύσεως, προπά­ντων δε καταδιώξεις εκ μέρους των δανειστών σας, οι οποίοι μάλιστα θα κατορθώσουν να σας φυ­λακίσουν. Αυτός που θα δει στον ύπνο του ότι περικυκλώνεται από τους εχθρούς του θα περι­βληθεί από την εκτίμηση και την υπόληψη του κόσμου, γενικά θα λάβει πάμπολλα δείγματα της αγάπης των φίλων του. Γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι περικυκλώνεται από τους εχθρούς της θα ακούσει επαίνους και καλούς λόγους απ’ όλους για τη διαγωγή και τη συμπεριφορά της. Αν δείτε ότι περικυκλώνεστε από όπλα ή από ξίφη ή από οποιοδήποτε άλλο φονικό όργανο το οποίο σας προξενεί φόβο, θα πάθετε δεινά εξαιτίας κακο­καιρίας δεινής, ιδίως αν το όνειρο αυτό το δει γεωργός ή ψαράς ή κυνηγός, ή γενικά άνθρωπος που έχει ως αντικείμενο εργασίας τη φύση και τα αγαθά της.