Αν δείτε στον ύπνο σας ότι περιγε­λάτε κάποιον, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει πως θα ακούσετε ότι ο κόσμος έχει σχηματίσει κακή εικόνα για σας. Αν δείτε ότι περιγελάτε γέ­ροντα, σημαίνει ότι κάποια μεγάλη αναποδιά θα σας τύχει και δε θα μπορείτε να ισορροπήσετε τη ζωή σας. Αν δείτε ότι σας περιγελούν, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα ανταμειφθείτε για ό,τι έχετε υποφέρει και στο εξής θα ζήσετε με άνεση.

Γυναίκα που θα δει ότι την περιγελούν θα ακούσει επαίνους και θα επισύρει πάνω της το θαυμασμό για τη φρονιμάδα και την καλλονή της, θα ακούσει δε επαίνους και από τους εχθρούς της ακόμη. Αν ακούτε άλλον να περιγελά γυναίκα, θα μάθετε γι’ αυτήν πολλά καλά και ευχάριστα, θα γίνετε δε αντικείμενο πολλών περιποιήσεων εκ μέ­ρους της. Αν περιγελάτε ιερά πράγματα, μεγάλη ατυχία θα υπάρξει στις υποθέσεις σας, καλό δε είναι να προσπαθήσετε να εξιλεωθείτε για τη δια­γωγή σας, η οποία είναι αξιοκατάκριτη και εξαι­τίας της οποίας πάσχετε και θα πάσχετε για πολύ ακόμη. Αν κάποιον άλλο δείτε να περιγελά ιερά και όσια και δεν τον εμποδίζετε, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα υπάρξει κακή τροπή των εργασιών σας εξαιτίας της ανοησίας σας.