Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φο­ράτε περιδέραιο, θα εκδηλωθεί σε βάρος σας ύπουλη επιβουλή εκ μέρους αντιζήλου σας, και θα αναγκαστείτε να θυσιάσετε μεγάλο μέρος της φιλοτιμίας σας για να την εξουδετερώσετε. Αν δείτε ότι φοράτε περιδέραιο χρυσό, θα διαφωνή­σετε με το σύζυγό σας∙ αν όμως αυτό είναι αδα­μάντινο ή από άλλον πολύτιμο λίθο κατασκευα­σμένο, το κακό που θα σας συμβεί θα είναι με­γαλύτερο. Αν νεαρή κόρη δει στον ύπνο της ότι φο­ράει χρυσό περιδέραιο, θα λάβει ευχάριστη εί­δηση∙ αν φοράει αδαμάντινο, σημαίνει ότι θα δια­λυθεί η σχέση της, αυτό όμως δε θα την κάνει να κλάψει πικρά για την απολεσθείσα αγάπη. Αν κά­ποιος άντρας δει ότι φοράει περιδέραιο, το όνειρο σημαίνει ότι αναμειγνύεται σε θέματα μηδαμινά, ανάξια του χαρακτήρα του, και θα εξευτελιστεί.

Γυναίκα ασθενής που θα δει αυτό το όνειρο θα πα­ρουσιάσει θεαματική βελτίωση της υγείας της∙ αν το όνειρο το δει έγκυος, θα γεννήσει εύκολα και χωρίς να αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο. Αν δείτε ότι αγοράζετε περιδέραιο, επιδεικνύετε ανόητη διαγωγή, κάτι που θα προκαλέσει ζημιά σε βά­ρος σας∙ αν δείτε ότι το πουλάτε, θα έχετε στε­νοχώριες περαστικές, οι οποίες ευτυχώς δε θα προκαλέσουν μεγάλο κακό. Αν δείτε ότι κατα­στρέφετε το περιδέραιο σας, το όνειρο σημαίνει ότι αρχίσατε να συνειδητοποιείτε την κακή σας διαγωγή και αποφασίσατε να τη μεταβάλετε. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε περιδέραιο, ξοδεύετε τον καιρό σας σε δραστηριότητες οι οποίες δε θα προσδώσουν στο άτομό σας καμία ωφέλεια, και ματαιοπονείτε. Αν σας το χαρίζουν, λόγια θαυ­μασμού θα ακούσετε∙ μην τα πιστέψετε όμως, διότι δεν τα εμπνέουν ειλικρίνεια και αγάπη∙ αντιθέτως, υποκρύπτουν δόλο κατά της τιμής και της υπόλη­ψής σας.