Είναι αρκετά καλό όνειρο, αν απλώς δείτε πέρδικες να περιμένετε επιτυχίες. Ακόμα μεγαλύτερες θα είναι αυτές αν δείτε ότι πιάνετε πέρδικες. Αν τρώτε πέρδικα ή αν δείτε λευκή πέρδικα, τότε να είστε σίγουροι πως ο σωστός χαρακτήρας σας θα αναγνωριστεί και σαν αντάλλαγμα, πολλοί θα είναι αυτοί που θα σταθούν δίπλα σας. Η υγεία σας θα είναι αρκετά καλή ενώ στα εργασιακά σας αν απλά δείτε πέρδικες θα έχετε πολλά κέρδη. Αν όμως σκοτώνετε πέρδικα τότε θα μοχθήσετε εσείς αλλά άλλοι θα επιβραβευτούν για τη δουλειά σας. Εξίσου ερμηνεύεται και η μαύρη πέρδικα.

Αν δείτε σε όνειρο πέρδικα, σημαί­νει ότι είστε πολύ αδύνατος χαρακτήρας και η αδυ­ναμία σας αυτή θα βλάψει στο μέλλον την καριέρα σας, συγκεκριμένα δε την προαγωγή σας∙ για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι κρύβουν τον αληθινό χαρακτήρα τους και υποκρίνονται σε βαθμό αναισχυντίας. Αν η πέρδικα που βλέπετε στο όνειρο είναι λευκή, και εσείς την πιάνετε και τη χαϊδεύετε, σημαίνει ότι έχετε καλούς φίλους, πάντοτε πρόθυμους να σας υποστηρίξουν. Αν όμως είναι μαύρη, μεγάλες οικονομικές δυστυχίες θα δο­κιμάσετε, ίσως δε αντιμετωπίσετε και δίκη για τα χρέη σας.

Αν δείτε ότι σφάζετε πέρδικα, σημαί­νει ότι κάνετε κατάχρηση της δύναμης σας εις βά­ρος κάποιου στο σπίτι σας, και είναι αμαρτία· αν στο όνειρο τρώτε πέρδικα, υγεία και άνεση ση­μαίνει. Αν δείτε ότι τη σκοτώνετε με όπλο, το όνειρο σημαίνει ότι ζημιές υλικές μεγάλες θα υπο­στείτε. Αν το όνειρο το δει γυναίκα, θα εξευτε­λιστεί, ή από φίλο ή από το σύζυγο, μπροστά στα μάτια ξένων και τούτο θα την πληγώσει κατάκαρδα.