Αν στο όνειρό σας δείτε τσεκούρι κρεμασμένο στον τοίχο του σπιτιού σας, σοβαρή ασθένεια θα φέρει ένα μέλος της οι­κογένειας σας στο κατώφλι του άλλου κόσμου. Αν δείτε ότι κρατάτε τσεκούρι στα χέρια σας, το όνειρο σημαίνει ότι παραλίγο να σκοτώσετε κά­ποιον παρά τη θέλησή σας. Αν ονειρευτείτε ότι κά­ποιος άλλος σας απειλεί με τσεκούρι, το όνειρο ση­μαίνει ότι όλες οι απειλές των εχθρών σας είναι ανώφελες και δεν μπορούν να σας βλάψουν. Τσε­κούρι στα χέρια παιδιού σημαίνει ότι εμπιστευ­τήκατε το μυστικό σας σε άνθρωπο ανάξιο της εμπιστοσύνης σας.