Το πουλί αυτό είναι πολύ καλό προμήνυμα, έχει συνδεθεί με ευτυχία κα καλά αισθήματα. Αν ονειρευτείτε πελαργό, να περιμένετε κάθε ευτυχία έρωτα γάμο και γαλήνη. Καλή και σταθερή θα είναι η υγεία σας. Δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Αν ονειρευτείτε πελαργό να είστε σίγουροι για την επιτυχία σας. Μόνο μπροστά να κοιτάτε. Αν το όνειρο αυτό το δει ένας ιδιώτης, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν του εμφανιστεί, δε θα σημαίνει τίποτε το ιδιαίτερο.

Αν όμως άντρας που διευθύνει άλλους πολλούς, ας πούμε στρατηγός ή άρχοντας γενικά, δει στον ύπνο του πελαργό, σημαίνει ότι εχθροί απειλούν την πόλη ή το φρούριο, επιπλέον δε ότι επιδημία ή άλλο κακό απειλεί την πόλη και όλους τους κα­τοίκους. Αν δείτε ότι πελαργός ήρθε και κάθισε στη στέγη σας, είναι σημάδι ότι θα συμβεί κάτι που θα εμποδίσει να συμβούν πολλά πράγματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Πελαργοί πολλοί σημαί­νουν ότι ξένοι σπουδαίοι και σημαντικές προσω­πικότητες θα έρθουν στην πόλη ή τη χώρα.

Αν ως υπεύθυνος ηγέτης δείτε ότι σκοτώνετε πελαργό, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει ότι με τις αποφά­σεις σας και τις ενέργειες σας θα προξενήσετε κακό σε όλη την πόλη ή στον τόπο σας· αν, πάλι, δείτε ότι τρώτε το κρέας πελαργού, θα επιβου­λευτείτε τη ζωή ανθρώπου ο οποίος επρόκειτο να παράσχει σπουδαίες υπηρεσίες στον τόπο.