Σε γενικές γραμμές, δεν είναι κακό όνειρο, αν απλά ονειρευτείτε μια πεδιάδα, σύντομα θα γευτείτε την ευτυχία. Αν δείτε ότι περπατάτε σε πεδιάδα που είναι εύφορη, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Αν όμως η πεδιάδα είναι ξερή και άγονη θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα. Αν δείτε ότι έχετε χαθεί σε κάποια πεδιάδα, θα δυσκολευτείτε πολύ να πετύχετε αυτό που θέλετε. Οι βαλτώδεις πεδιάδες είναι προμήνυμα ασθένειας. Αν δείτε εύφορη και πράσινη πεδιάδα, να περιμένετε κάθε επιτυχία. Προσέξτε μόνο, αν η πεδιάδα είναι άγονη και ξερή.

Αν δείτε στον ύπνο σας ανοιχτή και εκτεταμένη πεδιάδα, ευχάριστη στο βλέμμα και δροσερή, πράσινη δε από άνθη και φυτά, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει πάντοτε ευχάρι­στες ειδήσεις, χρήματα για όσους τα έχουν ανά­γκη, γάμο για τους ανύπαντρους, αγάπη δε και πί­στη και τρυφερότητα για τους παντρεμένους· ακόμη, ανάρρωση για τους ασθενείς, χάρη για τους κατάδικους και ευτυχία για τους γέροντες. Κατά άλλους ονειροκρίτες, το όνειρο αυτό ση­μαίνει το εντελώς αντίθετο, αλλά εμείς έχουμε βά­σιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η δική μας ερ­μηνεία είναι η ορθότερη.