Αν δείτε ότι παιδεύεστε πολύ σε μια εργασία και παραπονιέστε, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε σπουδαία υλικά κέρδη και ανταμοιβή των κόπων σας· αν κάποιος άλλος σας παιδεύει, και μάλιστα αυτός ο κάποιος είναι ανώτερός σας ή γονιός σας, το όνειρο σημαίνει ότι πολύ σας αγαπά και προσπαθεί για το καλό σας. Αν ονει­ρευτείτε ότι εσείς παιδεύετε άνθρωπο του σπιτιού σας, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι φρο­ντίζετε την οικογένειά σας, γι’ αυτό και θα προ­κόψετε και θα ευτυχήσετε. Αν δείτε ότι παιδεύετε υπηρέτη σας ή κάποιο φτωχό πλάσμα, η σκληρό­τητά σας θα γίνει για σας αιτία μεγάλου κακού.