Αν ονειρευτείτε ότι σας συνέβη κάτι κακό για το οποίο ευθύνεται κάποιος άγνωστος, θα ακούσετε είδηση που δε σας ενδιαφέρει∙ αν το πάθημά σας προέρχεται από φίλο, κάτι δυσά­ρεστο θα μάθετε το οποίο θα σας λυπήσει∙ αν δείτε ότι προέρχεται από εχθρό, ευχάριστο θα είναι το άκουσμα. Αν το πάθημά σας έχει σχέση με γυ­ναίκα, πρόταση γάμου θα σας γίνει, και μάλιστα από ‘κει που δεν το υπολογίζατε∙ αν νεαρή κόρη ευθύνεται για το πάθημά σας, το όνειρο σημαί­νει ότι θα μπλεχτείτε σε έρωτα ανώφελο και μά­ταιο, ο οποίος μόνο ώρες πολύτιμες θα σας αφαι­ρεί και τίποτε ουσιαστικό και ευχάριστο δε θα σας χαρίζει.