Είναι αρκετά καλό όνειρο. Όπως και να δείτε τις πατάτες, να ξέρετε πως θα ευτυχήσετε. Μόνο οι σάπιες και οι φλούδες από πατάτες είναι προμήνυμα στεναχώριας. Οι πατάτες στο όνειρο είναι σημάδι καλής υγείας, σωματικής και ψυχικής. Αν τρώτε πατάτες στο όνειρο, θα έχετε επιτυχία σε ότι και αν κάνετε. Θα διακριθεί τε και θα κερδίσετε πολλά χρήματα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι καθαρίζετε πατάτες, καλή είδηση θα σας έλθει διά θαλάσσης, μάλιστα δε από μέρος που δεν περιμένατε. Αν δείτε ότι τρώτε πατάτες, η είδηση θα συνοδεύεται και από χρήματα· επομένως, θα είναι διπλά ευχάριστη. Αν δείτε ότι αγοράζετε πα­τάτες, το όνειρο αφορά φίλο σας για τον οποίο θα μάθετε κάτι, το οποίο και ο ίδιος θα σπεύσει να σας αναγγείλει. Αν στο όνειρό σας προσφέρετε πατάτες ή λαμβάνετε από φίλο ή γνωστό σας, οι­κονομική άνεση θα έχετε στο μέλλον, οπότε μπο­ρείτε να παρηγορηθείτε για τις προσωρινές σας στενοχώριες.