Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πατανία κόκκινη σκεπάζει το σώμα σας, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι ετοιμάζεται για το χατίρι σας παρέμβαση προστασίας εκ μέρους προσώπου το οποίο είναι ικανό να σας προφυλά­ξει από κάθε κίνδυνο. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος κατασκευάζετε καλύμματα που φέρουν την ειδική ονομασία «πατανία», το όνειρο αυτό σημαίνει ότι άδικα εξαντλείτε την καλοσύνη σας σε ανθρώπους οι οποίοι μόνο για να σας εκμεταλλεύονται έρ­χονται κοντά σας και σας περιστοιχίζουν. Αν δείτε ότι απλώνετε στον ήλιο πατανίες, εξαιτίας της ανοησίας σας αφήνετε να περνούν και να χάνο­νται ευκαιρίες και συνθήκες ευνοϊκές, οι οποίες πλέον δε θα ξανάρθουν ποτέ και θα τις χάσετε ανεπιστρεπτί. Αν δείτε ότι ξεσχίζετε ή κατ’ άλ­λον τρόπο καταστρέφετε πατανίες, το όνειρο ση­μαίνει ότι εσείς ο ίδιος καταστρέφετε τα συμφέ­ροντα σας· αν όμως δείτε ότι ξεσχίζετε ή με κά­ποιον τρόπο καταστρέφετε πατανία που ανήκει σε κάποιον άλλο, με τις πράξεις σας βλάπτετε και αδι­κείτε άλλους, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να σας ανταποδώσουν το ίδιο.