Το ωραίο και ευγενές αυτό φυτό και το άνθος του προαναγγέλλουν καλές ειδήσεις για φίλους σας ή αγαπητά σας πρόσωπα που βρί­σκονται μακριά. Αν δείτε λοιπόν στον ύπνο σας ότι μυρίζετε κατά τύχη πασχαλιά, το όνειρο σημαί­νει ότι κάποιοι φίλοι σας που βρίσκονται μακριά έκαναν λόγο για σας και ανέφεραν επανειλημμέ­νως το όνομα σας. Αν δείτε ότι κάποιος σας προ­σφέρει το λουλούδι αυτό, θα σας κάνει μεγάλη τιμή, πρέπει δε να είστε προετοιμασμένος για να μην εκπλαγείτε. Κόρη που θα δει στον ύπνο της ότι εναποθέτουν στεφάνι από πασχαλιά στο κεφάλι της θα αποκτήσει καλή φήμη στην κοινωνία. Αν δείτε ότι φυτεύετε πασχαλιά, σημαίνει ότι έχουν λεχθεί πολύ καλά λόγια για σας, οφείλετε δε να δι­καιώσετε εκείνους που πίστεψαν στο άτομό σας.