Ζωηρά και κόκκινα μάγουλα σημαίνουν για μεν τους άντρες ευόδωση των υποθέσεων τους, ευτυχή πορεία, άριστες σχέ­σεις και συγχρόνως υγεία και ιλαρότητα· για τις γυναίκες επαίνους από τους γνωστούς τους, την αγάπη των φίλων τους, την υπόληψη του κόσμου και συγχρόνως ερωτικές επιτυχίες. Μάγουλα ωχρά και ασθενικά σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο: βά­σανα και θλίψη, κόπους μάταιους, διάψευση ελ­πίδων, συγχρόνως δε ασθένειες και ζημιές και κατακραυγές. Μάγουλα ματωμένα ή πληγωμένα σημαίνουν όλα τα παραπάνω, επιπλέον δε πέν­θος για το θάνατο συγγενή. Μάγουλα χτυπημένα με χαστούκι, ή με άλλον τρόπο, σημαίνουν μεγά­λες υλικές ζημιές, συγχρόνως δε και ηθική βλάβη και ύβρεις, τα δε αποτελέσματα αυτών των συ­μπεριφορών θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστα.