Αν δείτε ότι η οικία σας έχει πολλά παράθυρα, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες να πετύχετε στη ζωή σας και να προοδεύσετε. Αν δείτε ότι η οι­κία σας δεν έχει κανένα παράθυρο, θα σας βρουν μεγάλες στενοχώριες· για τις γυναίκες μάλιστα το όνειρο σημαίνει ατελείωτη σειρά βασάνων. Κόρη που θα δει στον ύπνο της ότι κάθεται στο πα­ράθυρο θα ακούσει πολλές και μεγάλες ανοησίες, καλό όμως είναι να μην τις πιστέψει.

Παράθυρο ανοιχτό σημαίνει ότι θα έχετε κάποια μεγάλη επι­τυχία εξαιτίας της προστασίας υψηλά ιστάμενου προσώπου το οποίο πολύ θα σας βοηθήσει. Κλει­στά παράθυρα σημαίνουν εντελώς το αντίθετο, ότι θα έχετε επανειλημμένες αποτυχίες, ακριβώς διότι δεν έχετε κάποιο μεγάλο και ισχυρό προ­στάτη, εξαιτίας δε της έλλειψης αυτής θα χάσετε υπόθεση που θεωρούσατε κλεισμένη. Αν δείτε ότι, αντί να βγείτε από την πόρτα οικίας κάποιου, βγαί­νετε ή πηδάτε από το παράθυρο, για μεν τους άντρες σημαίνει μεγάλο οικονομικής φύσεως ατύ­χημα και επέλαση δανειστών, για δε τις γυναίκες το τέλος του έρωτα τους. Αν γέρος και ασθενι­κός άνθρωπος ονειρευτεί ότι βγαίνει από το πα­ράθυρο οικίας κάποιου, θα δοκιμάσει την αχαρι­στία των παιδιών του και θα πικραθεί πολύ.

Αν δείτε ότι πέφτετε μόνος σας από το παράθυρο, το όνειρο σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε ατελείωτη δικαστική διαμάχη· αν δείτε ότι άλλος σας ρίχνει από το παράθυρο, μεγάλη ηθική προσβολή θα δο­κιμάσετε και θα περιφρονηθείτε από τον κόσμο, ίσως μάλιστα είναι υπερβολική αυτή η σκληρή τι­μωρία για ένα μικρό σας παράπτωμα. Αν δείτε ότι χτίζετε παράθυρο, θα δώσετε στους εχθρούς τη δυνατότητα υπεκφυγής, αυτοί όμως τελικά θα στραφούν εναντίον σας, ενώ εσείς, εξαιτίας της με­γάλης σας καλοσύνης, θα έχετε πρόβλημα.