Παραπετάσματα σε όνειρο σχεδόν πάντοτε σημαίνουν ότι θα βρείτε μεγάλες δυσκολίες στην εργασία σας, θα τις δείτε δε να επαναλαμβάνονται, ενώ ελπίζατε ότι τις είχατε πλέον εντελώς ξεπεράσει. Το όνειρο είναι καλό για τις γυναίκες, σημαίνει δε νοικοκυροσύνη και καλοσύνη.