Αν δείτε σε όνειρο ότι ακούτε πα­ραμύθια, χάνετε απλώς τον καιρό σας σε ανοησίες και μικροδουλειές, ενώ θα μπορούσατε να τον αξιοποιήσετε καλύτερα. Ίδια είναι η ερμηνεία και αν στο όνειρό σας βλέπετε τον εαυτό σας να διη­γείται παραμύθια.