Όνειρο κατά το οποίο παραμο­νεύετε κάποιον ή κάποιους σημαίνει ότι επιδεικνύετε κακή συμπεριφορά προς τους φίλους και τους γνωστούς, ακριβώς δε εξαιτίας αυτής θα περιέλθετε στη δυσμένεια όλων και θα σας κατα­διώξουν. Αν παρατηρείτε άλλον που παραμονεύει, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει πάντοτε ότι θα πέσετε σε παγίδα που σας στήνουν φίλοι ή γνω­στοί σας άνθρωποι, ίσως δε και γυναίκα η οποία προσποιείται ενώπιον σας αγάπη και συμπάθεια.