Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ξαφνικά, χωρίς καμία αιτία, πάθατε παράλυση, το όνειρο εί­ναι δυσάρεστο για τους βιομηχάνους και επιχει­ρηματίες, σημαίνει δε ότι η απραξία και η αναποφασιστικότητά τους αργά ή γρήγορα θα τους κα­ταστρέψουν, αφού οι ενέργειες τους όλες θα οδηγούνται σε αποτυχία. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι αδελφός, σύζυγος ή γιος τους απειλείται από νόσημα σπουδαίο, εξαιτίας του οποίου όμως δε θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή σας. Αν δείτε ότι κάποιος άλλος έπαθε παράλυση, πρέπει να προφυλαχτείτε από αυτόν, διότι είναι άνθρωπος ανίκανος και δεν είναι παράδοξο να παρασύρει και εσάς σε αποτυχία, ακριβώς εξαιτίας του χα­ρακτήρα του και εξαιτίας της εμπιστοσύνης την οποία τρέφετε προς το άτομό του.